Unghästtest

Aktuella bedömningar

Tidigare utförda bedömningar

5 juni på Tärnö Säteri

Överdomare: Via telefon

Hoppning: Eva Gudmundsson

Exteriör: Ann-Kristin Karlsson

Gångarter: Kerstin Bindekrans

Cafeteria finns på plats tack vare Kvalite Häst & Hund, Lida Gård Flen.

Foto: Pax Engström 2020

Aktuella reglementen och dokument

På SWBs hemsida hittar ni alla aktuella och uppdaterade bedömningsreglementen och relaterade dokument.