Foton från unghästest 2020 Haglidens gård. Fotograf: Pax Engström

Välkommen till

SWB Södermanland

SWB Södermanland är en ideell förening som utgörs av en sammanslutning av uppfödare av svenska varmblodiga ridhästar samt övriga för den svenska varmlodiga ridhästaveln intresserade personer i mälarområdet.

Föreningens mål och ändamål är att verka som regionalförening inom ramen för Swedish Warmblood (SWB) stadgar och ändamål, och att ta tillvara uppfödarnas intressen.

AKTUELLA EVENEMANG

Aktuella reglementen och dokument

På SWBs hemsida hittar ni alla aktuella och uppdaterade bedömningsreglementen och relaterade dokument.

Samarbetspartners