Foto från unghästest 2020 Haglidens gård. Fotograf: Pax Engström

Välkommen till

SWB Södermanland

SWB Södermanland är en ideell förening som utgörs av en sammanslutning av uppfödare av svenska varmblodiga ridhästar samt övriga för den svenska varmlodiga ridhästaveln intresserade personer i mälarområdet.

Föreningens mål och ändamål är att verka som regionalförening inom ramen för Swedish Warmblood (SWB) stadgar och ändamål, och att ta tillvara uppfödarnas intressen.

AKTUELLA EVENEMANG

Unghästtest och ridhästtest

15 juni, Tärnö Säteri, Vrena

 

Hoppning: Micke Nolin

Exteriör: Ove Stensson

Gångarter/ridprov: Gustaf Johansson

Nautilus

Foto: Pax Engström 2020

ÅRSMÖTE

Datum och tid: 21 mars, kl. 18.00 

Plats: Tärnö säteri, Vrena.

Varmt välkomna till fysiskt årsmöte för SWB Södermanland!

Vi börjar kvällen med en rundvisning på Tärnös fantastiska anläggning där vi får veta mer om deras projekt och visioner för att bli ett högaktuellt ridsportcentrum.

Efter detta bjuds det på dryck och Caesarsallad från Lida Gård i Flen. (Meddela eventuella allergier vid anmälan).

Därefter inleds årsmötet med genomgång av förgående år, avgående styrelsemedlemmar och inröstning och välkomnande av nya.

Följt av en prisutdelning till flertalet kandidater som under året utmärkt sig lite extra.

Vi behöver er anmälan senast den 14 mars till swbsormland@gmail.com

Eventuella motioner mejlas också till swbsormland@gmail.com och dessa behöver vara inskickade senast den 7/3.

Varmt välkomna!

Bedömningar

Vi arrangerar unghästtest på senvåren/försommaren och fölbedömning i slutet på sommaren varje år.

Resultat från tidigare bedömningar hittar du under Bedömningar i menyn ovan.

Aktuella reglementen och dokument

På SWBs hemsida hittar ni alla aktuella och uppdaterade bedömningsreglementen och relaterade dokument.

Samarbetspartners